NGC133, NGC146

NGC133, NGC146

カシオペヤ座の散開星団のNGC0133,NGC0146です。
別名:Collinder3 / Cr 5, OCl 299

Simple explanation

Star map of NGC0133_NGC0146 astrometry.net

Read more

Detailed data

Image of NGC0133 NGC0146 43倍で見た様子

Annotation around NGC0133_NGC0146 NGC0133 NGC0146周辺のアノテーション

Astronomical Data

NGC133

  • 赤経 (RA, α) 00h 31m 16.9s
  • 赤緯 (Dec, δ) +63° 21′ 09″

NGC146

  • 見かけの等級 (mv) 9.1
  • 赤経 (RA, α) 00h 33m 03.9s
  • 赤緯 (Dec, δ) +63° 18′ 32″